• Manufactory

     

     

  • Manufactory

     

     

REALITNÉ SLUŽBY

• ocenenie nehnuteľnosti

• agent kupujúceho

• znalecký posudok

• dokumentačná obhliadka nehnuteľnosti

• plán predaja

• homestaging – príprava nehnuteľnosti

• profesionálne fotenie nehnuteľnosti

• propagácia nehnuteľnosti vrátane platenej reklamy na vybraných realitných portáloch

• marketingové aktivity

• kompletný právny servis advokáta, správny poplatok katastra za riadne podanie, poplatok notára za overenie podpisov

• osobná prítomnosť pracovníka RK pri úkonoch spojených s advokátom, katastrom

• úkony spojené s protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti

• prepis energií a prepis u správcu bytového domu (mimo poplatkov spojených so správou bytového domu)

PROVÍZIA ZA SLUŽBY

3 % z kúpnej ceny (minimálne 1.500 EUR)