Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Cenník - realitných služieb

Renáta Baltová MBA, RSc. - Realitná kancelária: Renature, s.r.o.

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti:

CENA NEHNUTEĽNOSTI VÝŠKA PROVÍZIE
Nehnuteľnosti v zahraničí % z kúpnej ceny podľa individuálnej dohody
Nehnuteľnosti na Slovensku do 59.999 Eur  % z kúpnej ceny (minimálne 2.000€)
Nehnuteľnosti na Slovensku od 60.000 Eur 3% z kúpnej ceny-všetky nehnuteľnosti okrem rodinných domov Košice - mesto
4 % z kúpnej ceny - rodinné domy - Košice - mesto
4 % z kúpnej ceny – všetky nehnuteľnosti mimo Košíc

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti:

Výška jednomesačného nájmu. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 450€.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON NÁKLAD BLIŽŠÍ POPIS
Nábor nehnuteľnosti 300 € Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorazová platba)
Inzerovanie nehnuteľnosti 8 € bez DPH / deň Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 8 € / deň
Obhliadky 300 € mesačne Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami)
Osobná asistencia 35 € za každú začatú polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť/asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 25€ / za každú začatú polhodinu.

Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie variabilné

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva,katastrálnumapu,kópiukolaudačnéhorozhodnutia,potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
2. paušálnej sumy 50 € bez DPH ako náhradu za strávený čas a 3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 1,80€/km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps “získať trasu“

Príklad: Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 25 € bez DPH + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 102,60 € (57 km * 1,80 €) V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy) 150 € Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)
Zabezpečenie kúpnej zmluvy 300 € Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)
Zabezpečenie nájomnej zmluvy 150 € Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)
Zabezpečenie dodatku k NZ (vrátane zabezpečenia zmien u poskytovateľov energií a u správcu) 150 € Náhrada nákladov spojená s prípravou dodatku (náhrada za strávený čas, osobné návštevy alebo tel. komunikácia s poskytovateľmi energií a správcom)
Vypracovanie cenovej mapy 50 € Aktuálna cenová mapa – nájom – predaj
Vypracovanie ocenenia nehnuteľnosti 100 € Vypracovanie ocenenia. Použitie pri dedičskom konaní, rôznych súdnych sporoch.
Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti   Príslušné % z celkovej kúpnej ceny – viď vyššie výšky provízií pri cenách nehnuteľností pri sprostredkovaní ich predaja
Profesionálna fotografia / Foto Staging 100 € Foto Staging – sa realizuje ak nie je potrebná žiadna úprava interiéru. Cena je do 50m2. Za každých 50m2 + 50€ navyše.
Profesionálny Home Staging - KONZULTÁCIA 50 €

Konzultácia priamo na mieste. Posúdenie stavu nehnuteľnosti a zvolenie vhodných úprav pre úspešný a rýchly predaj alebo prenájom.

Po konzultácii vytvoríme súhrn potrebných úkonov:
1. Pozitíva a negatíva priestoru
2. Vytvoríme fotografie priestorov do ktorých sa bude zasahovať
3. Odporučíme zoznam doplnkov. ( vybavenie do nehnuteľnosti sa vždy vyberá na konkrétnu nehnuteľnosť. Nedisponujeme nábytkom, ani dekoráciami na zapožičanie. V rámci Home Stagingu a Foto Stagingu odporučíme zakúpiť niekoľko doplnkov, aby ostali v nehnuteľnosti.

Základný Home Staging REALIZÁCIA 200 € Home Staging na kľúč + finálna profesionálna fotografia 15 ks. Možnosť 3D vizualizácie s doplatkom po konzultácii. Rodinný dom nad 80m2 cena na základe dohody.

Vizualizácia / Virtuálny Staging

DRON - fotografia + krátke video

30 €

150 €

Interiér, exteriér - 1 rodinný dom, byt chata (4 fotografie)

Cena za jeden vzlet + spracovanie a strih videa - 1 nehnuteľnosť

Všetky platby za služby "Home Stagingu", profesionálnej fotografie, zábery z "DRONU" sú hradené vopred.  Služby hradené  vopred budú odrátané z provízie Sprostredkovateľa po ukončení obchodu (po obdržaní celej kúpnej ceny Záujemcom).

V Košiciach, dňa: 13.06.2023
Renáta Baltová  MBA. RSc. - konateľ spoločnosti